Welkom

Welkom op de website van het Klinisch laboratorium van het Sint-Lucas ziekenhuis. Deze website is voornamelijk bedoeld als leidraad voor verpleging, huisartsen, specialisten en andere laboratoria omtrent de afname, het aanvragen en versturen van analyses. Patiënten vinden bovendien nuttige informatie terug over de verschillende diensten en analyses van het klinisch laboratorium. De klinisch biologen staan in voor de kwaliteit (accuraatheid en snelheid) van de aangeleverde resultaten en vervullen daarenboven een belangrijke adviserende rol.

Laatste nieuws

Testcentrum AZ Sint-Lucas breidt uit (nu weekdagen tot 19u, nu ook zondag tot 16u)

01/12/2021
WIE kan zich laten testen?
In het testcentrum kunnen enkel personen getest worden zonder zware symptomen in het kader van:
- na hoog-risico contact (de Corona Test Prescription Code (CTPC) vervangt de klassieke aanvraag)
CTPC verkregen van de zelfevaluatie (SELF ASSESSMENT TEST LINK ), de huisarts of de contact-tracers
- voor een opname of operatie in het ziekenhuis
- vertrek/terugkeer buitenland (€)

WAAR kan ik getest worden?
Testcentrum AZ Sint-Lucas. 
Het testcentrum bevindt zich op het terrein van AZ Sint-Lucas boven de huisartsenwachtpost
naast de parkeertoren en naast de spoedgevallendienst

WANNEER kan ik me laten testen - Maak je ONLINE AFSPRAAK HIER?
maandag - vrijdag: 08u00-19u00
zaterdag: 08u00 - 16u00 
zondag: 08u00 - 16u00

RESULTATEN (streefdoel <24u** na de afname; ItsMe/eID-reader nodig)
We sturen een SMS als verwittiging, U kan zelf de resultaten bekomen via:
- covidsafe app ("controleer op nieuwe certificaten" onder de hoofding "Testen") 
!!Gelieve het lab of de huisarts enkel te bellen indien strikt noodzakelijk!!*
*Een test kan een klinisch onderzoek niet vervangen, indien U ernstig ziek bent,
gelieve dan steeds een arts te contacteren

BETAALDE TESTEN (reizen/events/niet-verzekerd)?
Als je je laat testen in het kader van een reis/event, wordt de test niet terugbetaald  
Als je in België niet verzekerd bent, is de test ook betalend. De kostprijs bedraagt €50.

SELF ASSESSMENT TEST (zelfevaluatie om te zien of een test zinvol is)?
Door een vragenlijst via  www.mijngezondheid.be of de SELF ASSESSMENT TEST LINK (onderaan de pagina - zelfevaluatie starten) in te vullen, kan u inschatten of een test voor corona (COVID-19) zinvol is. Na het invullen van de vragenlijst kan U zelf een code aanmaken om een coronatest te laten afnemen.  Je hebt hiervoor ItsMe of een eID reader nodigMet de aangemaakte code kan u dan een afspraak maken om bij een testcentrum langs te gaan. 


OPGELET: Een vragenlijst kan een medisch onderzoek niet vervangen. Indien u 
ernstige symptomen vertoont, tot een risicogroep behoort  of uw gezondheidstoestand snel achteruit gaat, neem dan altijd contact op met een arts!


Disclaimer**“Het laboratorium tracht ten laatste 24 - 36 uren na de afname het resultaat te rapporteren. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de uitslag later bekend is. Een gebeurlijke technische storing in het laboratorium of een uitslag die op de grenswaarden valt (niet positief en niet negatief) is niet uit te sluiten, even als andere voorvallen die het tijdig bekend zijn van de uitslag kunnen verhinderen. Het monster moet dan opnieuw geanalyseerd worden of er zal een nieuwe test uitgevoerd moeten worden. Het laboratorium kan daarvoor niet aansprakelijk gehouden worden, evenmin voor gebeurlijke schade die het gevolg is van een laattijdig bekend zijn van het resultaat van de test. Maak derhalve zeker op tijd een afspraak zodat indien nodig nog een bijkomende analyse of test kan gebeuren”.

Testcentrum AZ Sint-Lucas breidt uit

26/11/2021

Vanaf 1 december is er enkel nog een testcentrum in AZ Sint-Lucas Gent en niet meer op de site van AZ Jan Palfijn Gent. Eind november sluit het testcentrum dat door de Huisartsenvereniging Gent wordt uitgebaat op de site van AZ Jan Palfijn. Daarom wordt vanaf 1 december de capaciteit van het COVID-19 testcentrum in AZ Sint-Lucas gevoelig opgedreven.

Per dag zullen tot 500 mensen getest kunnen worden door de openingsuren en het aantal testlijnen uit te breiden. Tijdens de week kunnen de mensen terecht van 8u tot 19u en in het weekend van 8u tot 16u. Hiervoor maak je steeds online een afspraak via de digitale agenda.

RESULTATEN van de PCR-test zijn beschikbaar VIA DE OFFICIËLE KANALEN (streefdoel <24u na afname): 
www.cozo.be 
- www.mijngezondheid.be
- COVID safe app.
Het lab stuurt ook een SMS ter notificatie

Tracht altijd eerst zelf te kijken op bovenstaande media om je resultaten te bekomen vooraleer het lab op te bellen.
Net zoals bij de huisartsen zijn de telefoonlijnen overbelast.
Zoals ook reeds aangehaald voor de Self Assessment Test, kan een test een klinisch onderzoek niet vervangen. Indien U ernstig ziek bent, kan U uiteraard uw huisarts of de dienst spoedgevallen consulteren.

Update Testcentrum (self assessment test - SAT - zelfevaluatie)

08/11/2021
WIE kan zich laten testen?
In het testcentrum kunnen enkel personen getest worden zonder zware symptomen in het kader van:
- vertrek/terugkeer buitenland 
- na hoog-risico contact 
- voor een opname of operatie in het ziekenhuis
- code verkregen via een zelfevaluatie (self assessment test - zie onderaan)

WAAR kan ik getest worden?
Testcentrum AZ Sint-Lucas. 
Het testcentrum bevindt zich op het terrein van AZ Sint-Lucas boven de huisartsenwachtpost
naast de parkeertoren en naast de spoedgevallendienst

WANNEER kan ik me laten testen - Maak je ONLINE AFSPRAAK HIER?
maandag - vrijdag: 08u00-16u00
zaterdag: 08u00 - 16u00

RESULTATEN (24-36u* na de afname, vaak vroeger)
- Europese Digitaal COVID Certificaat via www.mijngezondheid.be of www.cozo.be (ItsMe/eID reader nodig) 
- De covidsafe app op je telefoon (ItsMe/eIDreader nodig)
- Via e-mail versturen we een Engelstalig attest

BETAALDE TESTEN (reizen/events)?
Als je je laat testen in het kader van een reis/event, wordt de test niet terugbetaald 
(de gratis testen ikv reizen/events waren uiterlijk op 30/09/2021).  
De kostprijs bedraagt €50.

SELF ASSESSMENT TEST (zelfevaluatie om te zien of een test zinvol is)?
Door een vragenlijst via  www.mijngezondheid.be of de SELF ASSESSMENT TEST LINK (onderaan de pagina - zelfevaluatie starten) in te vullen, kan u inschatten of een test voor corona (COVID-19) zinvol is. Na het invullen van de vragenlijst kan U zelf een code aanmaken om een coronatest te laten afnemen.  Je hebt hiervoor ItsMe of een eID reader nodigMet de aangemaakte code kan u dan een afspraak maken om bij een testcentrum langs te gaan. 


OPGELET: Een vragenlijst kan een medisch onderzoek niet vervangen. Indien u 
ernstige symptomen vertoont, tot een risicogroep behoort  of uw gezondheidstoestand snel achteruit gaat, neem dan altijd contact op met een arts!


Disclaimer*: “Het laboratorium tracht ten laatste 24 - 36 uren na de afname via e-mail een Engelstalig attest toe te sturen met het resultaat. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de uitslag later bekend is. Een gebeurlijke technische storing in het laboratorium of een uitslag die op de grenswaarden valt (niet positief en niet negatief) is niet uit te sluiten, even als andere voorvallen die het tijdig bekend zijn van de uitslag kunnen verhinderen. Het monster moet dan opnieuw geanalyseerd worden of er zal een nieuwe test uitgevoerd moeten worden. Het laboratorium kan daarvoor niet aansprakelijk gehouden worden, evenmin voor gebeurlijke schade die het gevolg is van een laattijdig bekend zijn van het resultaat van de test. Maak derhalve zeker op tijd een afspraak zodat indien nodig nog een bijkomende analyse of test kan gebeuren”.

UPDATE TESTCENTRUM AZ SINT-LUCAS - extra afspraakmomenten vanaf 19/07 (PCR 3)

15/07/2021
WIE kan zich laten testen?
In het testcentrum kunnen enkel personen getest worden zonder symptomen in het kader van:
- vertrek/terugkeer buitenland 
- na hoog-risico contact 
- voor een opname of operatie in het ziekenhuis

WAAR kan ik getest worden?
Testcentrum AZ Sint-Lucas. 
Het testcentrum bevindt zich op het terrein van AZ Sint-Lucas boven de huisartsenwachtpost
naast de parkeertoren en naast de spoedgevallendienst

WANNEER kan ik me laten testen - Maak je ONLINE AFSPRAAK HIER?
maandag - vrijdag: 08u00-19u00
zaterdag: 08u00 - 16u00

RESULTATEN (24-36u* na de afname, vaak vroeger)
- Europese Digitaal COVID Certificaat via www.mijngezondheid.be of www.cozo.be (ItsMe/eID reader nodig) 
- De covidsafe app op je telefoon (ItsMe/eIDreader nodig)
- Via e-mail versturen we een Engelstalig attest

BETAALDE TESTEN?
Als je je laat testen in het kader van een reis (zonder CTPC code) wordt de test niet terugbetaald.  
De kostprijs bedraagt €50.

GRATIS TESTEN?
Vanaf 28/06 tot en met 30/09/2021 komt iedereen die nog geen kans heeft gekregen tot vaccinatie in aanmerking voor 2 gratis testen. Hiervoor moet U een Corona Test Prescription Code (CTPC) aanvragen. Deze CTPC code kan je aanvragen via www.mijngezondheid.be (cfr rode pijl figuur hieronder)
(opgelet, deze CTPC code is slechts 10 dagen geldig dus vraag ze niet te vroeg aan).

Disclaimer*: “Het laboratorium tracht ten laatste 24 - 36 uren na de afname via e-mail een Engelstalig attest toe te sturen met het resultaat. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de uitslag later bekend is. Een gebeurlijke technische storing in het laboratorium of een uitslag die op de grenswaarden valt (niet positief en niet negatief) is niet uit te sluiten, even als andere voorvallen die het tijdig bekend zijn van de uitslag kunnen verhinderen. Het monster moet dan opnieuw geanalyseerd worden of er zal een nieuwe test uitgevoerd moeten worden. Het laboratorium kan daarvoor niet aansprakelijk gehouden worden, evenmin voor gebeurlijke schade die het gevolg is van een laattijdig bekend zijn van het resultaat van de test. Maak derhalve zeker op tijd een afspraak zodat indien nodig nog een bijkomende analyse of test kan gebeuren”.

UPDATE TESTCENTRUM AZ SINT-LUCAS - extra afspraakmomenten beschikbaar!

07/07/2021
WIE kan zich laten testen?
In het testcentrum kunnen enkel personen getest worden zonder symptomen in het kader van:
- vertrek/terugkeer buitenland 
- na hoog-risico contact 
- voor een opname of operatie in het ziekenhuis

WAAR kan ik getest worden?
Testcentrum AZ Sint-Lucas. 
Het testcentrum bevindt zich op het terrein van AZ Sint-Lucas boven de huisartsenwachtpost
naast de parkeertoren en naast de spoedgevallendienst

WANNEER kan ik me laten testen - Maak je ONLINE AFSPRAAK HIER?
maandag - vrijdag: 08u00-19u00
zaterdag: 08u00 - 16u00

RESULTATEN (24-36u* na de afname, vaak vroeger)
- Europese Digitaal COVID Certificaat via www.mijngezondheid.be of www.cozo.be (ItsMe/eID reader nodig) 
- De covidsafe app op je telefoon (ItsMe/eIDreader nodig)
- Via e-mail versturen we een Engelstalig attest

BETAALDE TESTEN?
Als je je laat testen in het kader van een reis (zonder CTPC code) wordt de test niet terugbetaald.  
De kostprijs bedraagt €50.

GRATIS TESTEN?
Vanaf 28/06 tot en met 30/09/2021 komt iedereen die nog geen kans heeft gekregen tot vaccinatie in aanmerking voor 2 gratis testen. Hiervoor moet U een Corona Test Prescription Code (CTPC) aanvragen. Deze CTPC code kan je aanvragen via www.mijngezondheid.be (cfr rode pijl figuur hieronder)
(opgelet, deze CTPC code is slechts 10 dagen geldig dus vraag ze niet te vroeg aan).

Disclaimer*: “Het laboratorium tracht ten laatste 24 - 36 uren na de afname via e-mail een Engelstalig attest toe te sturen met het resultaat. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de uitslag later bekend is. Een gebeurlijke technische storing in het laboratorium of een uitslag die op de grenswaarden valt (niet positief en niet negatief) is niet uit te sluiten, even als andere voorvallen die het tijdig bekend zijn van de uitslag kunnen verhinderen. Het monster moet dan opnieuw geanalyseerd worden of er zal een nieuwe test uitgevoerd moeten worden. Het laboratorium kan daarvoor niet aansprakelijk gehouden worden, evenmin voor gebeurlijke schade die het gevolg is van een laattijdig bekend zijn van het resultaat van de test. Maak derhalve zeker op tijd een afspraak zodat indien nodig nog een bijkomende analyse of test kan gebeuren”.