Aanvraagformulieren

 Aanvraagformulier bloed en bloedderivaten.pdf
 Aanvraagformulier bloed en urine.pdf
 Aanvraagformulier diverse lichaamsvochten.pdf
 Aanvraagformulier moleculair pathologisch onderzoek.pdf

Aanvraagformulieren metabool bilan nierstenen:
 Aanvraagformulier bloed.pdf
 Aanvraagformulier niersteen.pdf
 Aanvraagformulier urinecollectie.pdf
 Aanvraagformulier urinestaal.pdf

Doseeradviezen
 Doseeradvies posaconazole.pdf
 Doseeradvies voriconazole.pdf

Noodzakelijke gegevens aanvraagformulier:
- Identificatie patiënt
- Naam, Voornaam, Adres, Geboortedatum en geslacht
- Identificatie aanvragend geneesheer
- Naam, Voornaam, RIZIV-nr en handtekening
- Aanvraagdatum, Afnamedatum en –tijd
- Klinische inlichtingen (zie diagnoseregels – wettelijk verplicht)
- Collectes (urine, faeces) collecteduur en –volume vermelden
- Vochten en etters: aard van het vocht of plaats van afname vermelden
- Onderaanneming: patiëntgegevens (ambulant/gehospitaliseerd), identificatie
- Aanvragend laboratorium, aangevraagde analyses